ป้ายโฆษณา

แก้วอริยะ.คอม

เปิดโลกพระศรีอาริย์ผ่านตำนานเพชรเกล็ดแก้ว คลาดแคล้วบ่วงมาร กาลนั้นหมดทุกข์ บรมสุขบังเกิด เจิดจรัสปัญญา ปรารถนาหลุดพ้น เฉพาะตนสวัสดี

เปิดโลกพระศรีอริยเมตไตรย >> ห้องปฏิบัติ >> กรรมฐานแบบบริกรรม "ยุบหนอ พองหนอ"

กรรมฐานแบบ ยุบหนอ พองหนอ

การเดินจงกรม

         เวลาปฏิบัติเดินจงกรมให้ทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ 4-5 ก้าว สติจับอยู่ที่ส้นเท้า เวลาเดินก็ให้ภาวนาไปด้วย เช่น ก้าวขาขวา ก็ภาวนาว่า ขวา ย่างหนอ โดยใจที่นึกกับการก้าวต้องพร้อมกัน เมื่อเดินสุดทางที่กำหนด ก็หยุดยืนภาวนาช้าๆ ว่า ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ ให้สติจับอยู่ที่ร่างกาย เวลาหมุนตัวกลับช้าๆ ก็ภาวนาว่า กลับหนอ กลับหนอ กลับหนอ

เมื่อกลับตัวแล้ว เมื่อหยุดยืนก่อนก้าวไปก็ภาวนาว่า ยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ แล้วเดินจงกรมก้าวไปข้างหน้าพร้อมภาวนาไปด้วย ขาวย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ต่อไปการเดินจงกรมนี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

การนั่ง

         ให้ค่อยๆ นั่งลงบนอาสนะพร้อมกับภาวนาไปเรื่อยๆ ว่า นั่งหนอๆ จนกว่าจะนั่งเสร็จ ส่วนวิธีนั่งนั้น จะนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย กายตั้งตรง อาจจะนั่งพับเพียบหรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แล้วหลับตา เอาสติมาจับที่ท้อง เวลาหายใจเข้าท้องจะพอง ก็ภาวนาว่า พองหนอ เวลาหายใจออกท้องจะยุบ ก็ภาวนาว่า ยุบหนอ โดยที่ภาวนาไปพร้อมๆ กับอาการยุบพองของท้อง ไม่ต้องวางสติไปจับที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งการนั่งสมาธินี้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง

         เมื่อเกิดเวทนา: ในขณะที่ปฏิบัติ ถ้าเวทนาเกิดขึ้น เช่น เจ็บ ปวด เมื่อย ก็ให้เอาสติไปจับอยู่ที่เวทนานั้น พร้อมกับภาวนาว่า เจ็บหนอๆ หรือ ปวดหนอๆ เป็นต้น เมื่อหายแล้วก็เอาสติไปกำหนดภาวนา ยุบหนอ พองหนอ เหมือนเดิม

         เมื่อจิตฟุ้งซ่าน: เมื่อจิตซัดส่ายคิดไปถึงเรื่องอื่น ก็เอาสติไปปักที่หัวใจ พร้อมกับภาวนาว่า คิดหนอๆ จนกว่าจะหยุดคิด แล้วย้อนเอาสติพิจารณาตามการปฏิบัติเดินต่อไปอีก แม้จะเกิดอาการ เช่น ดีใจ เสียใจ ก็ภาวนา ดีใจหนอๆ หรือเสียใจหนอๆ จนอาการต่างๆ จะหายแล้วจึงไปกำหนดสติตามที่ได้เริ่มดำเนินมาก่อน

         เมื่อมีเสียงรบกวน: ในขณะที่ปฏิบัติอยู่ ได้ปรากฏมีเสียงดังหนวกหู ก็ใช้สติไปกำหนดที่หู แล้วภาวนาว่า ได้ยินหนอๆๆ จนกว่าจะหายหนวกหู

         เวลานอน: เวลานอนจะค่อยๆ เอนตัวลง พร้อมกับภาวนาตามไปด้วยว่า นอนหนอๆ เมื่อนอนลงเรียบร้อยแล้ว ค่อยเอาสติมากำหนดที่ท้องแล้วภาวนาต่อว่า ยุบหนอ พองหนอ ต่อไป 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack